Salderingsregeling vervalt in 2020

In een brief heeft minister Wiebes de kamer geïnformeerd omtrent de plannen om de salderingsregeling te vervangen voor een subsidieregeling. Deze plannen waren al enige tijd bekend maar nu komen de eerste details naar buiten.

- De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie.

- De Terugverdientijd van zonnepanelen blijft nog steeds staan op 7 jaar.

- Voor iedereen die al zonnepanelen heeft komt er een soepele overgangsregeling.

In een brief heeft minister Wiebes de kamer geïnformeerd omtrent de plannen om de salderingsregeling te vervangen voor een subsidieregeling. Deze plannen waren al enige tijd bekend maar nu komen de eerste details naar buiten. Het belangrijkste punt in deze plannen is dat het voor iedereen aantrekkelijk moet blijven om zonnepanelen aan te schaffen.

Hoe werkt dat? 

Hieronder wordt in grote lijnen uitgelegd hoe de terugleversubsidie wordt vormgegeven.

De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen, zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de zeven jaar ligt.

De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelfgeproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, zoals bijvoorbeeld windenergie.

De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.

De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.

Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie gaan we uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa zeven jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.

Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.

Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er één loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.