Vindt antwoord op al uw vragen.

We hebben hieronder antwoord gegeven op de meest gestelde vragen, staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u onderaan deze pagina contact met ons opnemen.

Energie terugleveren

De slimme meter registreert ook de teruglevering. De telwerken voor het verbruik zijn t1 en t2 de telwerken voor de teruglevering zijn t3 en t4.

Dit heet salderen, wanneer u meer verbruikt dan uw zonnesysteem oplevert wordt dit aan het eind van het jaar met elkaar verrekend. Stel u heeft een eigen verbruik van 3500kwh en u wekt 2000kwh op dan betaalt u aan het eind van het jaar 1500kwh aan uw energieleverancier.

Ja, geef wel aan dat u een electriciteitsaansluiting heeft want hiervoor betaalt u vastrecht, meterhuur en netwerkkosten. Onze vergelijker kan geen negatieve waarde verwerken. Daarnaast krijgt u bij iedere leverancier een ander teruglevertarief. Wanneer u dus aan het eind van het jaar meer oplevert dan verbruikt krijgt u dus nog een vergoeding van de leverancier.

Energiecontract

Dit kunnen zij opvragen in het C.A.R. Centraal aansluit register en C.E.R. Centraal Einddata Register. Vrijwel alle energieleveranciers met een leveringsvergunning zijn aangesloten bij deze centrale databank

Na afloop van uw energie contract (zowel kleinzakelijk als particulier) mag de energieleverancier alleen stilzwijgend verlengen met een contract zonder einddatum (variabele looptijd). De opzegtermijn is dan maximaal 30 dagen en er mag dan geen opzegvergoeding meer in rekening worden gebracht.

Uw contract wordt dan omgezet in een contract met variabele looptijd. De leveringstarieven voor zo`n contract zijn vaak tussen de 10% en 20% hoger dan een vast contract. Het is dus verstandig om goed in de gaten te houden wanneer uw contract afloopt en deze dan te verlengen of te veranderen.

Energierekening

Dit kunt u op de volgende manieren doen:

  • Online inloggen en zelf aanpassen.

  • Telefonisch contact opnemen.

  • Mailen naar de maatschappij.

Ja, in de wet staat dat de verkoper btw moet heffen over het totaal bedrag van de rekening dus ook over de energiebelasting betaalt u btw.

Uw verbruik kunt u tegenwoordig vaak makkelijk inzien wanneer u zich aanmeld op de online omgeving van uw leverancier. Daarnaast staat uw verbruik ook op uw jaarnota.


Kunt u hier niets op vinden dan kunt u het verbruik altijd opvragen bij uw energieleverancier.

Het kan zijn dat u bij een overstap in 1 maand 2 energierekeningen ontvangt dit heeft te maken met de datum waarop u overstapt.


Bijvoorbeeld:
U stapt over op de 13e van de maand, dan wordt dag 1 t/m 12 afgerekend door uw oude leverancier en dag 13 t/m het einde van de maand bij uw nieuwe leverancier.
Het kan dan zijn dat u 2 keer een volledig maandbedrag betaald, het teveel betaalde bedrag wordt echter weer verrekend op de eindnota die u maximaal 6 weken na de overstap ontvangt.

Energietarieven

Een enkel tarief betekent dat u 24 uur per dag 7 dagen in de week op 1 tarief zit. Dit tarief is vaak net iets hoger dan het gemiddelde tussen dag en nacht tarief.


Het dag en nachttarief is voor een groot gedeelte van Nederland tussen 23:00 en 07:00. In Brabant is dit van 21:00 en 07:00.


Wanneer u meer dan 60% op laag tarief verbruikt is het verstandig om op dubbel tarief te blijven. Zit u lager dan 60% loont het zicht niet echt meer en kunt u beter op een enkel tarief gaan zitten.

Dit kunt u aangeven bij uw energieleverancier.

Groene stroom

U ontvangt geen groene stroom u kunt hooguit keizen voor een groene leverancier. Alle opgewekte energie wordt gezamelijk getransporteerd over het energienet. U ontvangt dus een mix van alle soorten energie.


U kunt dus wel een bewuste keuze maken voor een groene energie leverancier. Dit kunt u doen door het stroometiket van de leverancier te bekijken. Hierop staat waar uw stroom vandaan komt. Zo kunt u toch een bewuste en duurzame keuze maken.

Groene energie is duurder om op te wekken maar vaak merkt de klant hier niets van. De tarieven voor grijze en groene stroom zijn nagenoeg gelijk.

Op het stroometiket meldt de energieleverancier het aandeel (percentage) van elke energiebron die hij heeft gebruikt voor de stroomlevering en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen. Het stroometiket moet ieder jaar na 1 mei op of bij de jaarafrekening worden verstrekt. Het stroometiket is te gebruiken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.


Stroometiketten gecontroleerd door toezichthouder
Energieleveranciers worden gecontroleerd door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij kunnen alleen met de Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de overheidsinstantie Certiq. ACM controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong gebruikt.


Stroometiket per product, per bedrijf en per concern
Energieleveranciers moeten meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.


Land van herkomst
Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

Meter en metingen

Uw privacy is beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. Uw netbeheerder en energieleverancier moeten zich aan regels houden bij het gebruik van uw gegevens. Daarom mogen zij uw meetgegevens alleen op bepaalde momenten uitlezen en gebruiken. Ook zijn zij verplicht om uw gegevens goed te beveiligen. Lees meer over uw privacy bij de slimme meter op ConsuWijzer, het loket van Rijksoverheid.

Wanneer u het idee hebt dat uw meter niet correct registreerd kunt u dit aangeven bij uw netbeheerder. Deze kan dan een een meter eiking laten uitvoeren. Hier worden wel kosten voor in rekening gebracht, mocht de meter niet goed zijn komen deze kosten vaak te vervallen en wordt er een nieuwe meter geplaast. Stem dit voor de tijd goed af met uw netwerkbeheerder.

Opzeggen energiecontract

Variabele contracten kunnen elk moment worden beëindigt met inachtneming van de 30 dagen opzegtermijn.


Het energiecontract staat op naam in plaats van op een adres. Er zijn een aantal situaties mogelijk na een overlijden:


Het huis blijft in de familie.
In dat geval loopt het bestaande energiecontract gewoon door. Als wettelijke partner (getrouwd of samenlevingscontract) kunt u het lopende contract bij de meeste energieleveranciers op uw naam laten zetten. Er verandert dan ook niets aan het maandelijkse termijnbedrag of de looptijd van het contract.


U blijft op het adres wonen, maar bent geen wettelijke partner?
Bent u geen wettelijke partner, dan kunt u het contract in het algemeen niet overnemen. Stel uw energieleverancier op de hoogte van het overlijden en het laat het lopende contract beëindigen of aanpassen. U kunt natuurlijk ook overstappen naar een voordeliger energieleverancier. Gelukkig zijn de meeste leveranciers zo begripvol om dan geen opzegvergoeding in rekening te brengen. Een eventuele welkomstpremie kan wel komen te vervallen.


Blijft er niemand wonen op het adres en/of wordt de woning verkocht?
Als het huis leeg komt te staan en niet direct weer verhuurd of verkocht wordt, dan komt het energiecontract op naam en bankrekeningnummer van een erfgenaam te staan. Deze erfgenaam is dan dus verantwoordelijk voor het betalen van de rekening. In het geval van een leegstaand huis kan het termijnbedrag omlaag of kunt u een speciaal leegstandstarief aanvragen. Neem hiervoor contact op met de energieleverancier. Bij een verkoop moeten ook de laatste meterstanden doorgegeven worden. Dit kunt u meestal ook telefonisch of online regelen. U ontvangt dan binnen een aantal weken de eindafrekening.

Variabele contracten kunnen elk moment worden beëindigt met inachtneming van de 30 dagen opzegtermijn.


Wanneer u en uw partner beide een eigen woning bezitten heeft u ook beide een energiecontract. Is dit een lopend contract dan kunt u het contract mee verhuizen. Het slimste is dus om het contract met looptijd mee te nemen naar de nieuwe woning. Een eventueel variabel contract kan opgezegd worden.


Wanneer beide overeenkomsten nog een lopend contract hebben zal er 1 moeten worden opgezegd. Hiervoor kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht. Neem in ieder geval even contact op met de leverancier, wellicht hebben zij begrip voor uw situatie.

Variabele contracten kunnen elk moment worden beëindigt met inachtneming van de 30 dagen opzegtermijn.


Wanneer u een lopend contract heeft zal hiervoor vaak een opzegvergoeding in rekening worden gebracht. Neem in ieder geval even contact op met de leverancier, wellicht hebben zij begrip voor uw situatie. Misschien kan het contract ook mee worden verhuisd naar een andere woning.

Variabele contracten kunnen elk moment worden beëindigt met inachtneming van de 30 dagen opzegtermijn.


Een lopend contract kan mee worden verhuisd naar de nieuwe woning.

Overstappen

Dit doet u binnen 15 dagen aan uw nieuwe energieleverancier. Doet u dit niet dan worden uw meterstanden geschat op basis van het historisch verbruik.

Vul uw postcode en uw persoonlijk jaarverbruik gas en/of elektriciteit in in de Energievergelijker. Uw jaarverbruik is terug te vinden op de jaarnota van uw energieleverancier. Heeft u zonnepanelen, geef dan ook aan hoeveel de verwachte jaaropbrengst is. Vink aan indien u een dubbele meter heeft. Klik op 'Vergelijk energieprijzen'.

De Energievergelijker berekent welke energieleverancier voor u de goedkoopste energietarieven heeft. Met de filters kunt u uw specifieke voorkeuren aangeven zoals variabele of vaste tarieven en de duur van het contract. Ook kunt u zien hoe de leveranciers scoren op klanttevredenheid en duurzaamheid.


Nadat u uw keuze gemaakt heeft, klikt u op de aanmeldknop. Zo komt u bij het aanmeldingsformulier. Vul de aanvullende informatie in, zoals uw naam en adresgegevens en bevestig uw overstap.


U ontvangt direct een bevestigings-e-mail van keurigadvies.nl met alle gegevens en tarieven van uw aanmelding. Bewaar deze bevestigings-e-mail goed.


keurigadvies.nl stuurt uw aanmelding direct door naar uw nieuwe leverancier.


De nieuwe energieleverancier zal uw oude energieleverancier inlichten over het feit dat u van energieleverancier gaat wisselen. De meeste energieleveranciers zijn daarvoor aangesloten bij het Contract Einde Register (CER).


Na ontvangst van de bevestiging van de leverancier heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen mag herroepen (ontbinden).

Afhankelijk van uw huidige contract is de overstap naar uw nieuwe energieleverancier binnen 6 weken gerealiseerd.

Gemiddeld tussen de 4 en 6 weken, zorg er dus voor dat u ongeveer 1,5 maand voor de einddatum van uw huidige contract een nieuw contract afsluit om zo te voorkomen dat u in een variabel tarief terecht komt.

Dit is afhankelijk van uw looptijd, sluit u een contract af voor 1 jaar dan kunt u vaak na 9 maand op zoek naar een nieuwe leverancier voor de volgende periode.


Mochten de tarieven nu veel goedkoper zijn geworden kunt u ook eerder overstappen, houdt u dan wel rekening met een eventuele opzegvergoeding die u moet betalen. U kunt dan ook voor een leverancier kiezen die uw boete gaat vergoeden.

Overstappen via internet

Zodra u de bevestiging van de energieleverancier ontvangt heeft u 14 dagen bedenktijd.

Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht. Daarmee hebben consumenten een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.


Schaft een consument een product of dienst op afstand aan, bijvoorbeeld via internet, dan heeft deze standaard 14 kalenderdagen de tijd om zonder opgave van redenen alsnog van de koop af te zien. Deze regel is speciaal gemaakt voor de bescherming van consumenten.

Stadsverwarming

Uiteraard is het zinvol om ook alleen voor stroom over te stappen. Naast gas en stroom prijzen heeft een leverancier ook nog vastrechtkosten die verschillend zijn. Hierdoor kun je nog besparen op je stroom en op je vastrecht. Daarnaast komt het voor dat er stadsverwarming aanwezig is en ook een gas aansluiting.

Transport en aansluitingen

Op de website van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) zijn de door de overheid vastgestelde tarieven opgenomen.

U krijgt een mix van alle soorten stroom en gas. U kunt alleen kiezen voor een duurzame of groene leverancier.

Dit kunt u doen in overleg met uw netbeheerder.

Uitleg energievergelijker

Ten eerste omdat we dan weten welk adres we eventueel aan moeten sluiten. Daarnaast is dit van belang voor het bepalen van de juiste regiotoeslag voor het gas. Regiotoeslag is een toeslag die door de leverancier in rekening wordt gebracht, dit kan ook per leverancier verschillen.

Omdat het niet bij alle leveranciers mogelijk is uw contract te verlengen. Daarnaast geven leveranciers eenmalige acties voor nieuwe klanten en kunnen bestaande klanten hier helaas geen gebruik van maken.

Uw verbruik van het afgelopen jaar of het meest realistische verbruik. Weet u het verbruik niet kunt u het landelijk gemiddelde van uw woning aan klikken doormiddel van het keuze menu "Verbruikstype" op de Energievergelijker pagina.

Op uw jaarnota staat welk type meter u heeft. Voor een woonhuis is dit vaak 3 x 25A voor stroom en G4/G6 voor gas.

Zonnepanelen

Dit is lastig te berekenen omdat dit afhangt van vele verschillende factoren. Hiervoor kunt u uiteraard contact opnemen met ons. Wij kunnen u hier dan een goed advies in geven.

Dit wordt door ons geregeld.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor normaal- en daluren. Onze Energievergelijker berekent exact de toegepaste methode van alle energieleveranciers.

Dit is lastig aan te geven omdat dit afhangt van vele verschillende factoren. Hiervoor kunt u uiteraard contact opnemen met ons. Wij kunnen u hier dan een goed advies in geven.

Neem gelijk contact met ons op