Disclaimer

Keurig Advies streeft ernaar alle informatie op haar websites zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op de website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

Keurig Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar websites. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Keurig Advies is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van haar websites kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Keurig Advies noch onderbreking van de toegang tot de websites wegens onderhoud of storingen in stroomvoorziening of internetaansluiting, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Keurig Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen. U mag de inhoud van de websites van Keurig Advies niet kopiëren en/of veranderen.