Klachtenprocedure Keurig Advies

1. Indienen van een klacht

Om uw klacht te uiten kunt u bij iedere medewerker van Keurig Advies terecht. Dit kan zowel Schriftelijk als telefonisch(info@keurigadvies.nl of 085-007 4303). Onze medewerker zal uw klacht in behandeling nemen en zorgen voor een goede afhandeling.

2. Behandeling van de klacht

De medewerker die de klacht binnen krijgt zal de klacht direct proberen op te lossen. Mocht dit niet direct mogelijk zijn zullen wij u op de hoogte stellen wat de verwachte termijn is. De ontvanger stuurt de klacht door naar de desbetreffende medewerker en informeert u hierover. In dat geval zal er uiterlijk binnen drie werkdagen telefonisch contact met u worden opgenomen om u te informeren dat de klacht in behandeling is genomen. Keurig Advies streeft erna alle klachten binnen 4 weken op te lossen.

3. Contact met de klant

De leidinggevende stemt inhoudelijk af met de (dossier)verantwoordelijke wie het beste contact op kan nemen. Indien deze medewerker dezelfde dag niet bereikbaar is, neemt de leidinggevende zelf contact op voor het eerste, telefonische contact. Dit telefonisch contact biedt de mogelijkheid om meer informatie te krijgen en/ of de klacht direct telefonisch op te lossen. Bij telefonisch opgeloste klachten wordt, indien gewenst, een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken verstuurd.

4. Registratie afhandeling klacht

De medewerker registreert de voorgestelde oplossingsrichting, datum van afhandeling en sluit de klacht af.